OVER DAD / ARCHITECTUUR

Meer informatie

DAD / Architectuur bedenkt en ontwerpt innovatieve oplossingen voor de ontwikkeling van gebouwen en gebieden in de stad. Dat doen we samen met onze partners en toekomstige gebruikers. Door onze achtergrond als architect kijken wij anders naar ontwikkelingen en treden buiten de gebaande paden. Door transformatie en ook door nieuwbouw brengen we het leven terug in oude gebouwen en op lege plekken in de stad. Projecten waar mensen plezierig kunnen wonen, werken, ondernemen en waar men elkaar kan ontmoeten. Wij hebben een passie voor het ontwikkelen van stedelijke gebieden, ook waar anderen geen kansen zien. Omdat we ontwikkelen met beide benen op de grond: maatwerk leveren en creatieve, realistische plannen maken. Onze projecten trekken enthousiaste mensen aan en creëren een gemeenschapsgevoel. Bovendien kunnen investeerders en beleggers rekenen op een goed rendement.

ontmoet paul wolters

Ik heb ruim 20 jaar gewerkt als architect bij één van de grootste bureau’s van Nederland, waarvan de laatste 10 jaren als partner/aandeelhouder.

Na mijn opleiding aan de Academie voor Bouwkunst heb ik ruim 20 jaar gewerkt als architect bij één van de grootste bureau’s van Nederland, waarvan de laatste 10 jaren als partner/aandeelhouder. De verschillende disciplines waar ik mij als architect mee bezig heb gehouden zijn o.a. onderwijs, zorg, wonen, bedrijfsgebouwen, publieke gebouwen en hergebruik. Daarnaast heb ik ruim 8 jaar lang de voorzittersrol van de stichting Vastgoedrapportage Twente vervuld. Deze stichting monitort alle gegevens op het gebied van vastgoed in Twente. In deze nieuwe rol als ontwikkelend architect zie ik mijn passie voor architectuur en ruime ervaring in het vastgoed op een perfecte manier samenkomen.

Door onze achtergrond zijn we een onconventionele partner in stedelijke ontwikkelingen door grenzen te verleggen. De basis van onze samenwerking is respect, openheid, elkaar uitdagen en versterken. Voor ons zijn meerdere vormen van samenwerking mogelijk. Met een compacte netwerkorganisatie willen we daarbij op onze eigen werkwijze te werk gaan: betrokken, actief en zonder burocratie. Voor ons is een persoonlijk en intensief contact met onze klanten en relaties van groot belang. Wij werken samen op een manier die bij ons past. Door onze persoonlijke, open en transparante benadering zijn we in staat mensen voor ons te winnen.

werkveld en vakmanschap

Onze projecten zijn bedoeld voor mensen die openstaan voor niet voor de hand liggende oplossingen en willen wonen, werken en elkaar ontmoeten op een unieke plek in de stad. Wij ontdekken nieuwe kansen in de stedelijke context en realiseren samen met onze klanten bijzondere projecten. Waar mogelijk kijken we naar de vraag achter de vraag en doen we soms op het eerste gezicht geen vanzelfsprekende voorstellen om mensen te inspireren en het onmogelijke mogelijk te maken. Voor ons is een project geslaagd als de gebruikers met elkaar en met het project zijn verbonden, het gebouw goed in de buurt past en de stad een toegevoegde waarde geeft.

De beste waarborg voor een langdurige toekomst van een gebouw en zijn omgeving is een goede waardering door gebruikers. Daarom stemmen wij de invulling van het programma zo vroeg mogelijk in het proces af met de gebruikers. Wij zien de rol van ontwikkelaar / ontwerper als dienstverlenend, gevormd en gedacht vanuit de gebruiker.

Wij willen mensen laten wonen, werken en elkaar laten ontmoeten in een inspirerende omgeving. Door de verbinding met plaatselijke retail, horeca, cultuur en entertainment stimuleren we lokaal ondernemerschap. Wij faciliteren nieuwe vormen van werken, wonen en bedrijfsconcepten.

Vastgoed is een goed en solide investeringsalternatief met aantrekkelijke directe en indirecte rendementen. Met goede concepten en doordachte investeringen bedienen we nieuwe en bestaande markten en kunnen we aantrekkelijke en betrouwbare huurstromen genereren. Onze aanpak bij het organiseren van een rendabele businesscase is daarbij realistisch.